Usluga spiralnog poveza

Spiralograf d.o.o. pruža usluge spiralnog poveza kalendara, kataloga, blokova, svezaka, brošura i sl., svih formata na novoj, najproduktivnijoj uvoznoj tehnologiji, velikog kapaciteta – do 60.000 jedinica/dan.

Radimo u kratkim rokovima, imamo visokoobučene, profesionalne kadrove sa iskustvom u najzahtevnijim poslovima, što je garancija najvišeg kvaliteta naših usluga. 

spiralni-povez3